Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Dạng bài không giới hạn thuốc thử (tiếp)
    • Bài 2
    • Bài 2 (tiếp)
  • 2) Dạng bài giới hạn thuốc thử
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 3.2. Bài tập nâng cao về nhận biết - điều chế - tách chất (Phần 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 677

Chưa có thông báo nào