Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Phương pháp
  • 2) Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 5.1. Bài tập nâng cao về xác định CTHH (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 596

Chưa có thông báo nào