Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Lý thuyết
  • 2) Bài tập viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ
    • Bài 1 + Bài 2
    • Bài 3 + Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

Chuyên đề 13. Bài tập nâng cao về cấu tạo hợp chất hữu cơ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.187

Chưa có thông báo nào