Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 2) Anken
  • 3) Ankin
  • 4) Aren
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

Chuyên đề 14.2. Bài tập nâng cao về chuỗi biến đổi hóa học của các chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 372

Chưa có thông báo nào