Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • 4) Biên luận tìm CTPT
 • a) Tìm CTPT khi chỉ biết M(A)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • b) Tìm CTPT của hai hay nhiều chất trog một hỗn hợp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

Chuyên đề 19.3. Bài tập về xác định công thức hóa học của hợp chất hữu cơ (Phần 3)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 270

Chưa có thông báo nào