PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán chứa tham số
    • Ví dụ 1,2
    • Ví dụ 3
  • Một số công thức giải nhanh
  • Sai lầm thường gặp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 1. Cách dành trọn điểm các dạng toán về đơn điệu của hàm số (P3)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 13.826

Trong bài thầy cung cấp cho các em một số công thức giải nhanh các bài toán về tính đơn điệu của hàm số và chỉ ra một số sai lầm thường gặp khi làm dạng toán này

Chưa có thông báo nào