PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • ĐK để HS có cực trị
  • DK để HS có cực trị TMTC
  • PTDT di qua 2 điểm CT
  • Một số CT giải nhanh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 3. Giải quyết nhanh 3 dạng toán thường gặp cực trị của hàm số bậc 3

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 10.588

Trong bài thầy dạy các em dạng toán tìm điều kiện của tham số để hàm bậc ba có cực trị, có cực trị thỏa mãn tính chất cho trước, dạng toán liên quan đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Ngoài ra thầy cung cấp thêm một số công thức giải nhanh toán cực trị giúp các em rút ngắn thời gian làm toán trăc nghiệm

Lưu ý: Trong phần công thức giải nhanh thầy ghi thiếu trong CT viết PT đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị, đúng là y = -2/(9a)(b2-3ac)x + d -bc/9a nhé

Chưa có thông báo nào