PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Thiết diện song song
  • Thiết diện vuông góc
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 3. Giải nhanh các dạng toán thiết diện

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.141

Chưa có thông báo nào