PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Sử dụng mô hình đơn giản giải quyết góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.966

Chưa có thông báo nào