PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán min - max, VD1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 4. Hướng tiếp cận bài toán chứa tham số mũ - loga (P2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.509

Trong bài thầy hướng dẫn các em cách làm dạng bài tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ - logarit

Chưa có thông báo nào