PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tính số chữ số của 1 lũy thừa - So sánh 2 lũy thừa - Tính giá trị, chứng minh biểu thức
  • VD - Tập xác định
  • VD - Đạo hàm
  • PT - BPT
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 7. Sử dụng máy tính giải toán Mũ - loga

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 1.461

Trong bài thầy hướng dẫn các em sử dụng Casio để:

+ Tính số chữ số của một số tự nhiên
+ So sánh hai lũy thừa
+ Tính giá trị của biểu thức
+ Tập xác định và đạo hàm
+ Giải phương trình, bất phương trình

Chưa có thông báo nào