PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • PP đổi biến số
  • PP nguyên hàm từng phần
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 1. Nguyên hàm (P2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 6.606

Trong bài thầy cung cấp cho các em hai phương pháp tính nguyên hàm: phương pháp đổi biến số và phương pháp nguyên hàm từng phần

Chưa có thông báo nào