PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 7
  • Dạng 8
  • Dạng 9
  • PP vi phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 3. 10 cách đổi biến số tích phân (P2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.935

Chưa có thông báo nào