PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tích phân từng phần, công thức
  • Ví dụ
  • Phương pháp 2 cột, i1
  • i2,i3
  • i4,i5
  • Ví dụ
  • Sử dụng tính chất
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 4. Các phương pháp tính nhanh tích phân từng phần

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 3.193

Chưa có thông báo nào