PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí tương đối
  • Khoảng cách và các ví dụ
  • Ví dụ tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 3. Phương trình đường thẳng (P2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.116

Chưa có thông báo nào