PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • PT mặt cầu - Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu
  • Vị trí tương đối giữa đường và mặt cầu, giữa đường và mặt phẳng
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 4. Phương trình mặt cầu - Vị trí tương đối

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 1.570

Chưa có thông báo nào