PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Một số công thức tính nhanh
  • Công thức tọa độ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 8. Giải nhanh các dạng toán cực trị hình học

Độ dài: 83 phút - Số lượt học 1.001

Chưa có thông báo nào