PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • VD 1
 • PT bậc hai ĐV 1 HSLG
 • VD
 • PT bậc nhất ĐV sin và cos
 • VD
 • PT chứa sin, cos
 • VD
 • PT
 • VD
 • SD CT tổng thành tích, tích thành tổng
 • VD
 • SD CT hạ bậc
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 2. Tổng hợp các dạng phương trình lượng giác thường gặp (P2).

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 346

Chưa có thông báo nào