PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán lập số, VD 1,2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 2. Các dạng toán thường gặp về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 574

Chưa có thông báo nào