PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Biểu thức U(L)
  • Khi U(L) đơn điệu
  • Ví dụ 1
  • Khi U(L) có cực đại
  • Ví dụ 2
  • Ngoài điểm cực đại
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 23. UL trong bài toán cực trị của mạch RLC khi f biến thiên (U90+)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.043

Chưa có thông báo nào