PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Hàm hợp
 • 2. Đơn điệu hàm số
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • 3. Cực trị hàm số
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 17. Làm chủ bài toán đơn điệu và cực trị hàm hợp

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.327

Chưa có thông báo nào