HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài đọc hiểu: điền một câu còn thiếu vào bài đọc
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

KỸ NĂNG LÀM CÁC DẠNG BÀI PHỔ BIẾN

Bài 41. Dạng bài đọc hiểu: điền một câu còn thiếu vào bài đọc

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 529

Chưa có thông báo nào