PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7-8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 21: Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 2)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 24.975

Lưu ý:

+ Ví dụ 2, khi lập bảng xét dấu thầy viết nhầm x=3, các em thay x=-3 và xét dấu lại theo hướng của thầy nhé
+ Ví dụ 4, thầy nhầm nghịch biến thành đồng biến (12p32). Các em sửa thành nghịch biến nhé.

Chưa có thông báo nào