PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7-8
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 21: Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 2)

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 26.538

Lưu ý:

+ Ví dụ 2, khi lập bảng xét dấu thầy viết nhầm x=3, các em thay x=-3 và xét dấu lại theo hướng của thầy nhé
+ Ví dụ 4, thầy nhầm nghịch biến thành đồng biến (12p32). Các em sửa thành nghịch biến nhé.

Chưa có thông báo nào