Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Không dùng casio - Hướng 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 10
  • Ví dụ 11
 • Không dùng casio - Hướng 4
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 12
  • Ví dụ 13
  • Ví dụ 14
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 7.2. Cách tiếp cận các dạng toán về nguyên hàm, tích phân (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 188

Chưa có thông báo nào