Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 05. Phép chia số thập phân (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 869

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào