Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
    • Khái niệm về phân số
    • Tính chất cơ bản của phân số
    • Một số nhầm lẫn thường gặp và phương pháp giải bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 01. Khái niệm và các tính chất cơ bản của phân số.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.103

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào