Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
    • Khái niệm về phân số
    • Tính chất cơ bản của phân số
    • Một số nhầm lẫn thường gặp và phương pháp giải bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 01. Khái niệm và các tính chất cơ bản của phân số.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 616

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào