Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Phân số thập phân
    • Hỗn số
    • Tóm tắt
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 03. Phân số thập phân – Hỗn số.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 822

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào