Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và gới thiệu bài mới
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 3: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ ch, dấu hỏi/ dấu ngã. Bảng chữ

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 159

Chưa có thông báo nào