Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Giới thiệu chung
    • Tác giả, bố cục và luyện đọc
    • Giải nghĩa từ khó
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: MÁI ẤM

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 346

Chưa có thông báo nào