Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01: ÔN TẬP KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Bài 2: Các phương pháp giải toán đặc trưng của Hóa hữu cơ: Phương pháp bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.

Độ dài: 118 phút - Số lượt học 197

Chưa có thông báo nào