Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập các dạng bài: kim loại tác dụng với phi kim, kim loại tác dụng với dd axit, kim loại tác dụng với dd muối
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 30.2: Luyện tập các dạng bài: kim loại tác dụng với phi kim, kim loại tác dụng với dd axit, kim loại tác dụng với dd muối (Phần 2)

Độ dài: 104 phút - Số lượt học 48

Chưa có thông báo nào