Luyện thi COMPA Hóa học Lớp 01

  Mục lục bài giảng
  • Nhiệt phân muối và phương pháp giải bài tập nhiệt phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 33: Nhiệt phân muối và phương pháp giải bài tập nhiệt phân

Độ dài: 121 phút - Số lượt học 32

Chưa có thông báo nào