PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 8. (BT) Phiên mã và dịch mã - Mối liên hệ cấu trúc: Mấu chốt của vấn đề

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.439

Chưa có thông báo nào