PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 8. (BT) Phiên mã và dịch mã - Mối liên hệ cấu trúc: Mấu chốt của vấn đề

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.214

Chưa có thông báo nào