PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Xác định QL DT trong phép lai phân tích 1 tính trạng
  • Xác định QL DT trong phép lai phân tích 2 tính trạng
  • Xác định QLDT F1xF1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 475

Chưa có thông báo nào