PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền quần thể ngẫu phối
    • TH 1 + VD 1, 2
    • TH 2 + VD 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2 (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 822

Chưa có thông báo nào