PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Di truyền y học
  • Bệnh ung thư
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn - Bảo vệ vốn gen con người

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 408

Nội dung bài giảng:

+ Di truyền y học
+ Bệnh ung thư

Chưa có thông báo nào