PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • I. Di truyền y học
  • Bệnh ung thư
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 2: Di truyền y học và di truyền tư vấn - Bảo vệ vốn gen con người

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 288

Nội dung bài giảng:

+ Di truyền y học
+ Bệnh ung thư

Chưa có thông báo nào