PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự trao đổi vật chất trong HST
    • Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn
    • Bậc dinh dưỡng (Phần tháp sinh thái - THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 549

Chưa có thông báo nào