Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào