Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Cả hai vòi nước cùng chảy vào bể.
    • Bài 1
    • Phương pháp giải + Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ĐIỂN HÌNH.

Bài 03. Bài toán liên quan đến bể nước.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 295

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán liên quan đến bể nước.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào