Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (PEN-C)

Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh cùng cô Hương Fiona - cô giáo 9x yêu học sinh như con.
Giáo viên: Hương Fiona
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Khóa Luyện thi đại học PEN-C môn Tiếng Anh N3 do cô Hương Fiona giảng dạy được xây dựng phù hợp với các bạn học sinh cđã có nền tảng và tư duy nhanh, mong muốn chinh phục điểm số cao bài thi đại học môn Tiếng Anh. Với sự tận tâm, hết mình vì học sinh, cô Hương Fiona sẽ luôn đồng hành với học sinh mọi lúc mọi nơi không chỉ trên khóa học mà hỗ trợ ngay cả trên Facebook.

Nội dung chính của khóa học bao gồm:
 • Hệ thống hóa lại toàn bộ các phần kiến thức THPT bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh như Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng thông dụng...
 • Cung cấp kiến thức, phương pháp làm các dạng bài khó lấy điểm, phức tạp như Đọc hiểu, Điền từ, Viết lại câu thông qua các tình huống cụ thể.
 • Chú trọng trau dồi vốn từ vựng kèm theo cách sử dụng, mở rộng vốn từ thông qua cá chủ đề từ vựng và bài đọc hiểu.
Đặc biệt, cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Hoàn thành 4 level là đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề.

Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay các em nhé!

Các yêu cầu khóa học

Học sinh trước khi tham gia khóa học cần nắm được ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh (như các thì, hình thái của động từ,...) và vốn từ vựng đơn giản về các chủ đề quen thuộc.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ được:
 • Nắm chắc toàn bộ các kiến thức theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi đại học môn Tiếng Anh
 • Biết cách vận dụng kiến thức để có thể giải mọi dạng bài thường gặp
 • Giúp học sinh cải thiện tư duy từ đó có thể "xử gọn" được các dang bài lạ, hay, khó trong đề.

Đối tượng

Khóa học phù hợp hơn với học sinh đã có nền tảng và tư duy nhanh, có khả năng tiếp thu kiến thức tốt, có năng khiếu môn học.

Đề cương khóa học

HỌC TẬP TƯƠNG TÁC


CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM


CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP


 • Kiểm tra: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

  • Kiểm tra
 • Kiểm tra: TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

  • Kiểm tra
 • Bài 07: Các thì đơn trong Tiếng anh miễn phí

  • 56 phút
  • 1
 • Bài 08: Các thì tiếp diễn trong Tiếng anh

  • (25/05/2021)
  • 1
 • Bài 09: Các thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn

  • (28/05/2021)
  • 1
 • Bài 10: Phân biệt giữa các thì trong Tiếng anh

  • (31/05/2021)
 • Bài 11: Sự kết hợp các thì trong Tiếng anh

  • (03/06/2021)
  • 2
 • Bài 12: Luyện tập các thì trong Tiếng anh

  • (06/06/2021)
  • 2
 • Bài 13: Vocabulary - Power

  • (09/06/2021)
  • 2
 • Bài 14: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

  • (12/06/2021)
  • 2
 • Bài 15: Danh động từ và động từ nguyên thể

  • (15/06/2021)
  • 4
 • Bài 16: Vocabulary - Environment

  • (18/06/2021)
  • 2
 • Bài 17: Luyện tập về hòa hợp chủ vị và danh động từ, động từ nguyên thể

  • (21/06/2021)
 • Bài 18: Danh từ và đại từ

  • (24/06/2021)
  • 2
 • Bài 19: Sự cấu tạo từ

  • (27/06/2021)
  • 2
 • Bài 20: Vocabulary - Health

  • (30/06/2021)
  • 2
 • Bài 21: Tính từ - trạng từ

  • (03/07/2021)
  • 2
 • Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.1)

  • (06/07/2021)
  • 3
 • Bài 22: Luyện tập về sự cấu tạo từ (p.2)

  • (09/07/2021)
 • Bài 23: Các phép so sánh (p.1)

  • (12/07/2021)
  • 1
 • Bài 23: Các phép so sánh (p.2)

  • (15/07/2021)
  • 2
 • Bài 24: Vocabulary - Technology

  • (18/07/2021)
  • 2
 • Bài 25: Mạo từ

  • (21/07/2021)
  • 2
 • Bài 26: Modal verbs

  • (24/07/2021)
  • 2
 • Bài 27: Vocabulary - Food and drinks

  • (27/07/2021)
  • 2
 • Bài 28: Câu điều kiện (p.1)

  • (30/07/2021)
  • 2
 • Bài 28: Câu điều kiện (p.2)

  • (02/08/2021)
  • 2
 • Bài 29: Luyện tập so sánh, mạo từ, modal verbs, câu điều kiện

  • (05/08/2021)
 • Bài 30: Câu giả định

  • (08/08/2021)
  • 2
 • Bài 31: Câu bị động (p.1)

  • (11/08/2021)
 • Bài 31: Câu bị động (p.2)

  • (14/08/2021)
  • 2
 • Bài 32: Luyện tập câu giả định, câu bị động

  • (17/08/2021)
 • Bài 33: Vocabulary - Women Rights

  • (20/08/2021)
  • 2
 • Bài 34: Câu gián tiếp (p.1)

  • (23/08/2021)
  • 1
 • Bài 34: Câu gián tiếp (p.2)

  • (26/08/2021)
  • 2
 • Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.1)

  • (29/08/2021)
  • 1
 • Bài 35: Mệnh đề quan hệ (p.2)

  • (01/09/2021)
  • 2
 • Bài 36: Mệnh đề trạng từ

  • (04/09/2021)
  • 2
 • Bài 37: Vocabulary - Transportation

  • (07/09/2021)
  • 2
 • Bài 38: Luyện tập câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ

  • (10/09/2021)
 • Bài 39: Liên từ

  • (13/09/2021)
  • 2
 • Bài 40: Giới từ (p.1)

  • (16/09/2021)
  • 1
 • Bài 40: Giới từ (p.2)

  • (19/09/2021)
  • 2
 • Bài 41: Lượng từ

  • (22/09/2021)
  • 2
 • Bài 42: Luyện tập liên từ, giới từ, lượng từ

  • (25/09/2021)
 • Bài 43: Vocabulary - People and society

  • (28/09/2021)
  • 2
 • Bài 44: Câu đảo ngữ

  • (01/10/2021)
  • 2
 • Bài 45: Các cấu trúc khác

  • (04/10/2021)
  • 2
 • Bài 46: Vocabulary - Home Life ( bổ sung)

  • (07/10/2021)
  • 1
 • Bài 47: Vocabulary - Hobbies and Interests

  • (10/10/2021)
  • 2

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG


 • Bài 48: Phrasal verbs (1)

  • (13/10/2021)
  • 5
 • Bài 49: Phrasal verbs (2)

  • (16/10/2021)
  • 1
 • Bài 49: Phrasal verbs (3)

  • (19/10/2021)
  • 1
 • Bài 50: Idioms (1)

  • (22/10/2021)
  • 1
 • Bài 50: Idioms (2)

  • (25/10/2021)
  • 2
 • Bài 51: Collocation

  • (28/10/2021)
  • 2
 • Bài 52: Vocabulary - Social activities ( bổ sung)

  • (31/10/2021)
  • 1
 • Bài 53: Vocabulary - Weather

  • (03/11/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI


 • Bài 54: Phương pháp làm bài ngữ âm (p.1)

  • (06/11/2021)
  • 2
 • Bài 54: Phương pháp làm bài ngữ âm (p.2)

  • (09/11/2021)
  • 2
 • Bài 55: Phương pháp làm bài tìm lỗi sai

  • (12/11/2021)
  • 2
 • Bài 56: Vocabulary - Language and culture

  • (15/11/2021)
  • 2
 • Bài 57: Phương pháp làm bài chức năng giao tiếp

  • (18/11/2021)
  • 2
 • Bài 58: Phương pháp làm bài từ đồng nghĩa - trái nghĩa

  • (21/11/2021)
  • 2
 • Bài 59: Phương pháp làm bài câu đồng nghĩa - nối câu

  • (24/11/2021)
  • 2
 • Bài 60: Phương pháp làm bài hoàn thành câu và đoạn văn (p.1)

  • (27/11/2021)
  • 2
 • Bài 60: Phương pháp làm bài hoàn thành câu và đoạn văn (p.2)

  • (30/11/2021)
  • 2
 • Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.1)

  • (03/12/2021)
 • Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.2)

  • (06/12/2021)
  • 2
 • Bài 61: Phương pháp làm bài đọc hiểu (p.3)

  • (09/12/2021)
  • 1
 • Bài 62: Vocabulary - Conservation

  • (12/12/2021)
  • 3
 • Bài 63: Vocabulary - Friendship ( bổ sung)

  • (15/12/2021)
  • 3
Giới thiệu giáo viên
Hương Fiona
Hương Fiona -

Phong thái tự tin, luôn tươi cười, yêu học sinh như con. Bài giảng của cô luôn kết nối giữa kiến thức mới và cũ giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ, khắc sâu và vận dụng.

 • Sinh viên xuất sắc toàn khóa 50 (2008- 2012) trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Phương pháp dạy học hiện đại, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu học tập của các em học sinh.

Group học tập

Group - Luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

https://www.facebook.com/groups/HOCMAI.LopTiengAnh2003