Trang chủ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 HM10 CẤP TỐC MÔN SINH HỌC

LUYỆN THI VÀO LỚP 10 HM10 CẤP TỐC MÔN SINH HỌC

Phòng luyện HM10

Giúp học sinh cọ sát đề thi, luyện tập, làm quen với đề thi vào 10 của các tỉnh thành và trang bị, rèn luyện cách làm đề, phương pháp giải các dạng bài có trong đề thi.

HM10 Phòng luyện Sinh học

HM10 Phòng luyện Sinh học

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI