Sách - Luyện thi vào 10 môn Toán

Là cuốn sách giúp học sinh củng cố kiến thức tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp để giải thành thạo các dạng bài tập.

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

  • Tổng kết, hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chủ đề, bám sát cấu trúc đề thi vào lớp 10.
  • Tập trung vào việc phân dạng bài tập theo từng chủ đề trong các kì thi tuyển sinh vào lớp 10.
  • Các ví dụ theo từng dạng được phân tích chi tiết hướng suy nghĩ để giải.

Các yêu cầu khóa học

  • Học sinh đã được trang bị kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa.

Kết quả học tập

  • Giúp học sinh đạt điểm số cao khi thi vào lớp 10.
  • Giúp học sinh nắm vững kiến thức song song chương trình học lớp 9 để thi học kì 1, 2 lớp 9 đạt điểm cao.

Đối tượng

  • Học sinh thi vào lớp 10, học sinh đang học lớp 9.
  • Học sinh muốn đạt điểm cao trong kì thi vào lớp 10
  • Học sinh muốn gia tăng cơ hội rèn luyện để nắm chắc và vận dụng thành thạo dạng bài trong chương trình sách giáo khoa hiện hành; từ đó tạo tiền đề kiến thức chuẩn bị cho quá trình ôn thi vào lớp 10.

Đề cương khóa học