Đề 3 - Thi thử ĐGNL ĐHQGHN

Bao gồm 5 đề thi thử ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội.

Mô tả khóa học

Truy cập phongluyen.hocmai.vn để làm bài.

Đề thi được biên soạn công phu, chọn lọc dựa trên nghiên cứu tỉ mỉ về đề minh họa, phạm vi, nội dung thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội.
     

Các yêu cầu khóa học


Kết quả học tập

Cọ sát, thử sức với đề thi, rèn tâm lí, kĩ năng làm bài.

Đối tượng

Học sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội.
     

Đề cương khóa học

THI THỬ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI (HSA)