Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Wh - questions: Cấu trúc
  • Câu hỏi với từ hỏi : What
  • Câu hỏi với từ hỏi : Who
  • Câu hỏi với từ hỏi : Where; why; How
  • Quantity word (Từ chỉ định lượng) : much, many, a lot of, lots of
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 1 - Back to school - Vocabulary and Grammar (Part 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.013


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp kiến thức ngữ pháp về: Comparative adj (so sánh hơn tính từ), Câu hỏi Wh, Quantity words (Từ chỉ số lượng),
- Lấy các ví dụ minh họa củng cố kiến thức ngữ pháp.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận, học lại ở nhà, và làm bài tập để củng cố kiến thức.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào