Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar: Số đếm - số thứ tự
  • The Near future - Thì tương lai đơn - So sánh với Thì Tương lai gần (Near future)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 2 - Personal information - Vocabulary and Grammar

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 619


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức từ vựng và cấu trúc mới, hướng dẫn đọc từ mới trong Unit 2 - Personal information.
- Cung cấp kiến thức ngữ pháp về: Simple future tense (Thì tương lai), Cách phân biệt số đếm và số thứ tự.
- Lấy các ví dụ minh họa củng cố kiến thức ngữ pháp.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận, học lại ở nhà, và làm bài tập để củng cố kiến thức.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào