Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • B. The Library: Reading 1 - new words/ structures
  • Answer questions
  • Reading 2 - new words/ structures
  • Answer questions
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 4 - At school - Listening and Reading (Part 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 442


Tóm tắt nội dung:
- Hướng dẫn các em học sinh nghiên cứu bài đọc hiểu phần B. The Library - Unit 4 At School, cách tiếp cận, ghi nhớ và trả lời câu hỏi liên quan.
- Cung cấp kiến thức từ vựng và cấu trúc mới, hướng dẫn đọc từ mới, khó trong bài đọc hiểu.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; học lại ở nhà, tự phát triển đoạn văn riêng theo nội dung cơ bản nắm được.
- Học từ mới, cấu trúc mới.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào