Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A. Asking the way - Listening and reading; New words/ structures
  • Take note; Answer questions
  • B. At the post office - Listening and reading; New words/ structures
  • Take note; Answer questions
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 8 - Places - Listening and Reading

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 291

Học sinh lưu ý:

Trong clip 4, đáp án đúng của câu c. là 'That's 3,500 dong.'

Chưa có thông báo nào