Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar: The simple past - usage
  • Formation -
  • Formation - normal verb
  • Notes
  • Notes - cont
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 9 - At home and away - Vocabulary and Grammar

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 204

Chưa có thông báo nào