Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A. A check up - listening and reading
  • Take note - answer questions
  • B. What was wrong with you? - listening and reading
  • Take note - answer questions
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 11 - Keep fit, Stay healthy - Listening and Reading

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 196

Chưa có thông báo nào