Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar - The simple present tense
  • Modal verbs: should; must
  • Describe and compare city life and village life
  • Structure with: Be/get used to; keep
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 15 - Going out - Vocabulary and Grammar

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 114

Chưa có thông báo nào